Liên hệ trực tiếp:

Trường Tiểu học Hòa Sơn

Thôn An Khánh
3.873.156
c1hoason@bacgiang.edu.vn