1. Trường Tiểu học Hòa Sơn, Hiệp Hòa, Bắc Giang thành lập trên cơ sở được tách từ trường PTCS Hòa Sơn. Nhà trường có khuôn viên rộng, thoáng mát với diện tích 9057m2; Tỷ lệ phòng kiên cố 85,7%, có đủ phòng học và các phòng chức năng. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 100% đạt chuẩn, trong đó tỷ trên chuẩn chiếm 95%. Năm học 2013 - 2014 trường được biên chế 27 CBGV, NV với tổng số 14 lớp và 418 học sinh. Kết quả có 2 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, giáo viên làm TPT Đội giỏi cấp huyện 1 đồng chí, giáo viên dạy giỏi cấp huyện 7 đồng chí. Tỷ lệ học sinh được khen thưởng HSG, HSTT chiếm 84%; Học sinh tham gia giao lưu cấp huyện, cấp tỉnh đạt 43 lượt giải, nhà trường đạt cơ quan văn hóa và danh hiệu tập thể LĐTT cấp huyện xếp thứ 11/35  trường tiểu học của huyện nhà.